IV Gminny Konkurs Matematyczny 2014/15

Komisja konkursowa w składzie: Anna Walczak-Panna (SP Szczodrkowice), Marzena Papier – Śleziak (SP Smardzowice), Beata Drzyzga  (SP Cianowice), Joanna Pieczonka (SP Skała) oceniła 12 testów konkursowych (po 4 z kl. IV , kl. V i kl. VI) z 4 szkół podstawowych, stwierdzając wysoki poziom uczestników konkursu. Wszyscy uczniowie bardzo dobrze poradzili sobie z zadaniami konkursowymi, uzyskując w większości ponad połowę możliwych do zdobycia punktów (maksymalnie można było otrzymać 24 punkty). Sponsorem pucharów dla laureatów konkursu był Burmistrz Miasta i Gminy Skała Pan Tadeusz Durłak. Słodki poczęstunek dla wszystkich uczestników konkursu był ufundowany przez Piekarnię Cukiernię „Skalanka”. Drobne upominki zagwarantowało również Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe.

A oto wyniki konkursu:

Zajęte miejsce
Skład drużyny
Klasa
Szkoła
Punkty
Uwagi

I
Rafał Karnia
Szymon Ornat
Dawid Glonek
IV
SP im. W. Łokietka w Skale
21


II

Mateusz Muc
Bartosz Jurkowski
Daniel Krzak
V
SP im. H. Sienkiewicza w Cianowicach
20
dogrywka

III

Aleksandra Payerhin
Aleksandra Opalska
Klaudia Opalska
VI
SP im. W. Łokietka w Skale

20
dogrywka

IV

Oliwia Cyganek
Kacper Muc
Jakub Kiełkowicz
VI
SP im. H. Sienkiewicza w Cianowicach
19V


Wojciech Legutko
Gabriela Jęczmionek
Miłosz Lenar
V
SP im. J. Brzechwy w Szczodrkowicach
18

Kacper Basoń
Piotr Gwiazda
Oskar Mozdyniewicz
V
SP im. W. Łokietka w Skale

18


VI

Julia Gołkowska
Łucja Kmita
Stanisław Grzechynka
VI
SP im. J. Brzechwy w Szczodrkowicach
17


VII

Filip Cieślik
Martyna Cieślik
Karol Kowalczyk
IV
SP w Smardzowicach
16


VIII

Mariola Cieślik
Izabela Zadęcka
Paweł Mazur
VI
SP w Smardzowicach
15

IX


Kacper Żuchowicz
Filip Siwek
Wojciech Szmerek
IV
SP im. J. Brzechwy w Szczodrkowicach
14X


Miłosz Kasperczyk
Hubert Wilk
Wiktoria Szlachta
IV
SP im. H. Sienkiewicza w Cianowicach
13

Szymon Chudecki
Zuzanna Knapik
Gabriel Duda
V
SP w Smardzowicach
13
IV GMINNY KONKURS MATEMATYCZNY
POD HONOROWYM PATRONATEM BURMISTRZA MIASTA I GMINY SKAŁA
PANA TADEUSZA DURŁAKA
Rok szkolny 2014/2015
Termin konkursu: 10. 04. 2015 r.
Miejsce konkursu: Szkoła Podstawowa im. J. Brzechwy w Szczodrkowicach


CELE KONKURSU
 1.   Rozwijanie i pogłębianie zainteresowań oraz uzdolnień matematycznych uczniów klas IV – VI szkoły podstawowej.
 2. Promowanie dorobku i osiągnięć uczniów. 
 3. Kształtowanie umiejętności logicznego myślenia.
 4. Popularyzacja matematyki wśród uczniów szkół podstawowych na terenie gminy Skała.
 5. Sprawdzenie umiejętności posługiwania się metodami i językiem matematycznym w nowych sytuacjach i w sytuacjach życia codziennego.
 6. Zachęcanie uczniów do poznawania zasad zdrowej rywalizacji.

WARUNKI UCZESTNICTWA

1. Konkurs organizowany jest przez Szkołę Podstawową im. J. Brzechwy w Szczodrkowicach.
2.  Przeznaczony jest dla uczniów klas IV, V oraz VI szkól podstawowych.
3.  Uczestnicy będą drużynowo  rozwiązywać test składający się z zadań zamkniętych na poziomie swojej klasy.
4.  Konkurs odbędzie się 10.04.2015r. o godzinie 9:30 w siedzibie organizatora.
5.   W konkursie biorą udział drużyny trzyosobowe z danej klasy zgłoszone przez opiekuna.
PRZEBIEG KONKURSU
 W czasie konkursu drużyny rozwiązują zadania matematyczne o różnym stopniu trudności, również wykraczające poza podstawę programową. Do każdego zadania podane są odpowiedzi, z czego tylko jedna jest poprawna. Uczniowie wpisują swoją odpowiedź na karcie odpowiedzi.  Zwycięży drużyna, która zdobędzie największą ilość punktów.
 1. Przyznane będą: I, II i III miejsce. W przypadku, gdy kilka drużyn zdobędzie identyczną, ilość punktów, odpowiedzą one na dodatkowe pytania jury konkursu
 2. Konkurs trwa 60 minut.
 3. W czasie konkursu nie wolno korzystać z kalkulatorów. W przypadku stwierdzenia niesamodzielnego rozwiązania zadań drużyna zostanie zdyskwalifikowana.
 4. Po sprawdzeniu prac komisja poda wyniki, określając liczbę punktów zdobytą przez każdą z drużyn. Komisja konkursowa decyduje o przydziale miejsc i nagród w dniu konkursu.
 5. W skład Komisji Konkursowej wchodzą wszyscy nauczyciele przybyli na konkurs.
 6. Wszystkie kwestie sporne rozstrzyga Komisja Konkursowa i jej decyzja jest ostateczna.
  NAGRODY:
 1. Każdy uczestnik otrzyma indywidualnie pamiątkowy dyplom. 
 2.  Dla zwycięskich drużyn zostaną przyznane puchary oraz nagrody rzeczowe.
 3. Wpis na świadectwie: „Zwycięzca IV Gminnego Konkursu Matematycznego”. 
  Karty zgłoszeń uczestników należy przesłać na adres organizatora do 30. 03. 2015 r.
Wszelkich informacji dotyczących konkursu udziela p. Anna Walczak - Panna – nauczycielka matematyki w Szkole Podstawowej im. Jana Brzechwy w Szczodrkowicach.
Telefon kontaktowy: 12 389 10 84
Fax: 12 389 10 84
e – mail: spszczodrkowice@interia.pl
KARTA ZGŁOSZENIA DO GMINNEGO KONKURSU MATEMATYCZNEGO
Proszę o przesłanie w terminie do 30.03.2015 r. czytelnie zapisanych list uczestników.

Nazwa szkoły……………………………………………………………………..
Szkolny opiekun: ………………………………………………………………….

Drużyna 1 (klasa IV)
1.  …………………………………………
2. …………………………………………
3. …………………………………………

Drużyna 2 (klasa V)
1.  …………………………………………
2. …………………………………………
3. …………………………………………

Drużyna 3 (klasa VI)

1.  …………………………………………
2. …………………………………………
3. …………………………………………

                                                                                     …………………………………
                                                                                             Pieczątka i podpis dyrektora szkoły